210 555.32.68-9

Εκούσιος Έλεγχος ABS

Εκούσιος Έλεγχος ABS

Πραγματοποιείται κατ΄απαίτηση του πελάτη με σκοπό την πιστοποίηση ύπαρξής συστήματος αντιεμπλοκής πέδησης (abs) και της σωστής λειτουργίας αυτου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ABS

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από εξιουσιοδοτημένο Τεχνίτη τοποθέτησης abs
  • Δελτίο τεχνικού ελέγχου KTEO σε ισχύ
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ABS

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ABS) κοινοπιημένου εργαστηρίου κράτους μέλους της Ε.Ε.με θεώρηση από την αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέστερη
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ (ABS) εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ΣΑΠ

Πότε περνάω ΚΤΕΟ?

x

Έχεις ξαναπεράσει ΚΤΕΟ?

Διάλεξε τύπο οχήματος

Συμπλήρωσε ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου

Συμπλήρωσε την ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος

όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ μέχρι

-

Επιστροφή Κλείσε Ραντεβού
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.