210 555.32.68-9

Ειδικός Έλεγχος Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου (CNG)

Ειδικός Έλεγχος Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου (CNG)

Πραγματοποιείται σε διασκευασμένα οχήματα με την εγκατάσταση συστήματος CNG. Αναλαμβάνουμε την διαδικασία αποστολής των απαραίτητων εγγράφων στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδοικησης που θα εκδόσει την καινούρια άδεια κυκλοφορίας του οχήματός στην οποία θα αναγραφεί και το φυσικό αέριο ως είδος καυσίμου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος
  • Υπέυθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του τεχνικού που διενήργησε τη μετασκευή του οχήματος
  • Ισχύον Δελτίο τεχνικού ελέγχου KTEO
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Πότε περνάω ΚΤΕΟ?

x

Έχεις ξαναπεράσει ΚΤΕΟ?

Διάλεξε τύπο οχήματος

Συμπλήρωσε ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου

Συμπλήρωσε την ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος

όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ μέχρι

-

Επιστροφή Κλείσε Ραντεβού
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.