210 555.32.68-9

Προθεσμίες - Πρόστιμα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στα 4 χρόνια
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 2 χρόνια

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ <= 3,5 τόνους

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στα 4 χρόνια
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 2 χρόνια

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : Εκδίδεται κάθε χρόνο μαζί με το Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : Εκδίδεται κάθε χρόνο μαζί με το Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ

ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ > 3,5 τόνους

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΥΡΜΟΣ)

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Ή ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΦΟΡΤΗΓΑ - ΒΥΤΙΑ (ADR)

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Πότε περνάω ΚΤΕΟ?

x

Έχεις ξαναπεράσει ΚΤΕΟ?

Διάλεξε τύπο οχήματος

Συμπλήρωσε ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου

Συμπλήρωσε την ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος

όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ μέχρι

-

Επιστροφή Κλείσε Ραντεβού
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.