210 555.32.68-9

Είδη Οχημάτων & Δικαιολογητικά

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του αρμόδιου τεχνικού εντός ένα μήνα
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνέώσιμου σήματος
 • Ύπαρξη και σωστή λειτουργία ταξιμέτρου
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ <= 3,5 τόνους

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση από μηχανολόγο μηχανικό για όσα οχήματα φέρουν υδραυλική πόρτα
 • *Σε περίπτωση που το φορτηγό είναι δημοσίας χρήσης ελέγχεται η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Άδεια λειτουργίας σχολής
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση του μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και σωστή λειτουργια βοηθητικών ποδοπλήκτρων κατά τον αρχικό έλεγχο
 • *Σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό όχημα είναι Φορτηγό > 3,5Τ απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση ταχογράφου

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης που εκδίδεται απο την αρμόδια τελωνιακή αρχή
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΑΠΟ ΟΔΔΥ

 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρησης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ > 3,5 τόνους

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση ταχογραφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ'όσον απαιτείται)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του ανυψωτικού (Φύλλα δοκιμών από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα) εφ' όσον το όχημα είναι γερανοφόρο και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετα τις 11/07/2008
 • *Σε περίπτωση που το φορτηγό είναι δημοσίας χρήσης ελέγχεται η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση ταχογραφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ'όσον απαιτείται)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΥΡΜΟΣ)

 • Άδειες κυκλοφορίας για το κάθε όχημα
 • Δελτία προηγούμενων ελέγχων KTEO (Εφ'όσον υπάρχουν)
 • Βεβαίωση ταχογραφου σε ισχύ
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ'όσον απαιτείται)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • *Σε περίπτωση που ο συρμός είναι δημοσίας χρήσης ελέγχεται η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Ή ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Πιστοποιητικό ATP/FRC, εφ'όσον το όχημα εχει ψυκτικό μηχάνημα και εκτελεί διεθνείς μεταφορές ευπαθών προϊόντων

ΦΟΡΤΗΓΑ - ΒΥΤΙΑ (ADR)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση ταχογραφου (Εφ'όσον το φορτηγό ξεπερνάει τους 3,5Τ μικτό βάρος)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ'όσον απαιτείται)
 • Προηγούμενο πιστοποιητικό ADR
 • Φύλλα Δοκιμών από Πιστοποιημένο φορέα
 • Πιστοποιητικό σωληνώσεων από τον αρμόδιο φορέα όταν το φορτηγό μεταφέρει πετρέλαιο θέρμανσης σε διανομή κατοίκων
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Πότε περνάω ΚΤΕΟ?

x

Έχεις ξαναπεράσει ΚΤΕΟ?

Διάλεξε τύπο οχήματος

Συμπλήρωσε ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου

Συμπλήρωσε την ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος

όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ μέχρι

-

Επιστροφή Κλείσε Ραντεβού
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.