210 555.32.68-9

Εκούσιος Έλεγχος ABS

Εκούσιος Έλεγχος ABS

Πραγματοποιείται κατ΄απαίτηση του πελάτη με σκοπό την πιστοποίηση ύπαρξής συστήματος αντιεμπλοκής πέδησης (abs) και της σωστής λειτουργίας αυτου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ABS

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από εξιουσιοδοτημένο Τεχνίτη τοποθέτησης abs
  • Δελτίο τεχνικού ελέγχου KTEO σε ισχύ
  • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ABS

  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ABS) κοινοπιημένου εργαστηρίου κράτους μέλους της Ε.Ε.με θεώρηση από την αρμόδια αρχή αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με την οδηγία 98/12/ΕΟΚ ή μεταγενέστερη
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ (ABS) εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ΣΑΠ

Πότε περνάω ΚΤΕΟ?

x

Έχεις ξαναπεράσει ΚΤΕΟ?

Διάλεξε τύπο οχήματος

Συμπλήρωσε ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου

Συμπλήρωσε την ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος

όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ μέχρι

Επιστροφή Κλείσε Ραντεβού
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Αποδέχομαι