210 555.32.68-9

Προθεσμίες - Πρόστιμα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στα 4 χρόνια
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 2 χρόνια

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ <= 3,5 τόνους

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στα 4 χρόνια
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 2 χρόνια

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : Εκδίδεται κάθε χρόνο μαζί με το Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : Εκδίδεται κάθε χρόνο μαζί με το Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ

ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ > 3,5 τόνους

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΥΡΜΟΣ)

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Ή ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

ΦΟΡΤΗΓΑ - ΒΥΤΙΑ (ADR)

 • ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : στον 1 χρόνο
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : κάθε 1 χρόνο

Κάρτα Καυσαερίων : κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Πότε περνάω ΚΤΕΟ?

x

Έχεις ξαναπεράσει ΚΤΕΟ?

Διάλεξε τύπο οχήματος

Συμπλήρωσε ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου

Συμπλήρωσε την ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος

όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ μέχρι

Επιστροφή Κλείσε Ραντεβού
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Αποδέχομαι