210 555.32.68-9

Είδη Οχημάτων & Δικαιολογητικά

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του αρμόδιου τεχνικού εντός ένα μήνα
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνέώσιμου σήματος
 • Ύπαρξη και σωστή λειτουργία ταξιμέτρου
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ <= 3,5 τόνους

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση από μηχανολόγο μηχανικό για όσα οχήματα φέρουν υδραυλική πόρτα
 • *Σε περίπτωση που το φορτηγό είναι δημοσίας χρήσης ελέγχεται η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Άδεια λειτουργίας σχολής
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Βεβαίωση του μηχανολόγου μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και σωστή λειτουργια βοηθητικών ποδοπλήκτρων κατά τον αρχικό έλεγχο
 • *Σε περίπτωση που το εκπαιδευτικό όχημα είναι Φορτηγό > 3,5Τ απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η βεβαίωση ταχογράφου

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης που εκδίδεται απο την αρμόδια τελωνιακή αρχή
 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΑΠΟ ΟΔΔΥ

 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρησης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ > 3,5 τόνους

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση ταχογραφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ'όσον απαιτείται)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Πιστοποιητικά καλής λειτουργίας του ανυψωτικού (Φύλλα δοκιμών από αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα) εφ' όσον το όχημα είναι γερανοφόρο και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα μετα τις 11/07/2008
 • *Σε περίπτωση που το φορτηγό είναι δημοσίας χρήσης ελέγχεται η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση ταχογραφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ'όσον απαιτείται)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΥΡΜΟΣ)

 • Άδειες κυκλοφορίας για το κάθε όχημα
 • Δελτία προηγούμενων ελέγχων KTEO (Εφ'όσον υπάρχουν)
 • Βεβαίωση ταχογραφου σε ισχύ
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ'όσον απαιτείται)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • *Σε περίπτωση που ο συρμός είναι δημοσίας χρήσης ελέγχεται η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ Ή ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα
 • Πιστοποιητικό ATP/FRC, εφ'όσον το όχημα εχει ψυκτικό μηχάνημα και εκτελεί διεθνείς μεταφορές ευπαθών προϊόντων

ΦΟΡΤΗΓΑ - ΒΥΤΙΑ (ADR)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου KTEO (Εφ'όσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση ταχογραφου (Εφ'όσον το φορτηγό ξεπερνάει τους 3,5Τ μικτό βάρος)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (Εφ'όσον απαιτείται)
 • Προηγούμενο πιστοποιητικό ADR
 • Φύλλα Δοκιμών από Πιστοποιημένο φορέα
 • Πιστοποιητικό σωληνώσεων από τον αρμόδιο φορέα όταν το φορτηγό μεταφέρει πετρέλαιο θέρμανσης σε διανομή κατοίκων
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα του οδηγού που προσκομίζει το όχημα

Πότε περνάω ΚΤΕΟ?

x

Έχεις ξαναπεράσει ΚΤΕΟ?

Διάλεξε τύπο οχήματος

Συμπλήρωσε ημερομηνία προηγούμενου ελέγχου

Συμπλήρωσε την ημερομηνία 1ης Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος

όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας

Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ μέχρι

Επιστροφή Κλείσε Ραντεβού
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.
Περισσότερα Αποδέχομαι